İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Ayşe TURAN
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü, üniversitelerin eğitim fakülteleri içerisinde yer alan bir lisans programıdır. MF-1 puan türünden öğrenci kabul etmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel matematik, soyut matematik, lineer cebir gibi dersler yer almaktadır. Aynı zamanda öğrenciler alan bilgisinin yanında, eğitim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması gibi pedagojik dersleri alarak öğretmenliğe hazırlanmış olurlar.

Bölümün amacı 6, 7 ve 8. sınıflarında matematik dersi verecek öğretmenleri yetiştirmektir.Aynı zamanda mesleğini etik kurallar içerisinde gerçekleştiren, çağdaş ve gelişime açık öğretmenleri topluma kazandırmaktır. Bölümden mezun olan kişiler ''İlköğretim Matematik Öğretmenliği'' ünvanı almaktadırlar.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde okumak isteyen öğrencilerin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Bu bölümü okumak isteyen kişilerin belirli bir özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikler nelerdir?

Öncelik olarak sayısal yeteneğe sahip, matematiğe karşı ilgili, sayılarla uğraşmayı seven kişiler olmalıdırlar. Öğretmenlik mesleği nesilleri yetiştirdiği için çok önemlidir. Bu mesleği  yapmak isteyen kişilerin, sabırlı, duyarlı, iletişimi kuvvetli, öğretmeyi seven, bildiklerini aktarma konusunda yetkin ve çözüm üretebilecek karaktere sahip olmaları mesleklerini severek yapmalarında ve başarılı olmalarında önemli kilit noktasıdır. 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün bulunduğu üniversiteler hangileridir?

 • Anadolu Üniversitesi 
 • Boğaziçi Üniversitesi 
 • Başkent Üniversitesi 
 • Balıkesir Üniversitesi 
 • Dokuz Eylül Üniversitesi 
 • Gazi Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi 
 • İstanbul Üniversitesi 
 • Kocaeli Üniversitesi 
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 • Marmara Üniversitesi 
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
 • Sakarya Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi

Bu bölümden mezun olanların çalışma olanakları nelerdir?

 • Devlet okullarında görev alabilmek için mezun öğrenciler KPSS VE ÖABT sınavında başarılı olmalıdırlar. Tercihleri doğrultusunda devlet okullarında görev almaya başlayabilirler.
 • Öğrencilere özel ders verme olanakları vardır.
 • Yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaparak okullarda araştırma görevlisi, akademisyen olarak görev yapabilirler.
 • Özel okullarda, kolejlerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışabilirler.
 • Matematik, geometri, analitik geometri alanlarında ders verebilirler.
 • Özel şirketlerde eğitsel tasarımcı olarak görev alabilirler.
 • Kendilerini geliştirdikleri taktirde, bilgisayar programları hazırlama veya bilgisayar uzmanı olarak çalışma alanları bulunmaktadır.