İletişim Bilimleri Mezunları Nerelerde Çalışır?

Engin İnce
İletişim Bilimleri Mezunları Nerelerde Çalışır?

İletişimin çok sayıda alt başlığı olduğu düşünüldüğünde iletişim bilimleri eğitimi alan bir kişinin de çok sayıda başlık hakkında bilgilendiğini söylemek yanlış olmaz. Bu bölümü okuyanlar çok geniş bir alanda eğitim aldıkları için çalışma alanları da oldukça geniştir.

Görsel kültür, haber yazma, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo – televizyon yayıncılığı gibi dersler eşliğinde eğitimlerine devam eden öğrenciler medyada rahatlıkla çalışma alanı bulabilir.

Gazete, dergi, televizyon, radyo, reklam ajansı, halkla ilişkiler ajansı gibi yerlerde çalışabilecek olan iletişim bilimleri mezunları, ayrıca iletişimle ilgili her alanda da bilgilerini kullanabilir. Son dönemde önemi gittikçe artan dijital ajanslarda da başarı elde edebilecek potansiyele sahip olan iletişim bilimleri mezunları, sosyal medya ajanslarında çalışabileceği gibi bu alanlara dışarıdan destek vererek de para kazanabilir.

Ayrıca organizasyon, etkinlik gibi alanlarda da çalışabilecek olan iletişim bilimleri mezunları, yayınevlerinde de kariyer yapabilir. Son dönemde internetin öneminin daha da artmasıyla çoğalan internet yayın organlarında da iş bulma olasılıkları oldukça yüksektir. Gerek haber, gerekse yaşama dair içerikler giren internet siteleri de iletişim bilimleri mezunu öğrenciler için uygun çalışma yerleri arasında yer alır.

Tasarım eğitimi de alan iletişim bilimleri öğrencileri, tasarımcı kadrosunun olduğu her kurumda çalışabilir. Yerel yönetimler, ajanslar, gazeteler, fotoğraf stüdyoları ve dergilerde çalışabilecek olan iletişim bilimleri mezunları, aslında şanslı dilimin içinde yer alır. Çünkü çalışma alanı geniş olan bir bölümden mezun olmak, her zaman avantaj yaratır.

Araştırma yöntemlerinin de öğretildiği iletişim bilimleri bölümünden mezun olanlar, sosyal bilimler araştırmalarına katkı sunan kurumlarda da çalışabilir. Nicel ve nitel veri toplama ve analiz becerisi kazandırılan mezunlar, araştırma şirketlerinde kolaylıkla istihdam edilebilir.

Temel fotoğrafçılık eğitiminin de verildiği bölümde, mezunlar fotoğraf sanatı alanında da çalışabilir hatta serbest çalışma şansına da sahiptir.

‘Video yapım’ dersinde edinilen bilgiler sayesinde mezunlar, video üretimi, yayıncılık, sinema alanında da iş bulabilir. Dijital video üretiminin popüler olduğu günümüzde, iletişim bilimleri bölümünden mezun olan öğrenciler, çok yönlü kazanımlarıyla birçok sektörde iş bulabileceği gibi bu kazanımları her zaman avantaja çevirebilir.