İhbar Süresinde Yıllık İzin Nasıl Kullanılır?

Baran Akçok
İhbar Süresinde Yıllık İzin Nasıl Kullanılır?

Özel sektörde çalışanların tabi oldukları belirli uygulamalar ve kurallar vardır. İşten ayrılma sırasında gündeme gelen ihbar süresi de bu uygulamalardan biridir. İhbar süresinin nasıl değerlendirileceğinin ve bu süre içinde yıllık izin kullanımının nasıl olacağının çalışanlar tarafından bilinmesi gerekir.

İhbar Süresi Nedir?

Çalışanlar sözleşmelerinden cayarak işi bırakmak isteyebilirler. Ya da bunun tam tersi olarak iş yerleri çalışanlar ile bağlarını sonlandırabilir. Böyle bir durumda karşı tarafın mağdur olmaması için işten ayrılan tarafın işine bir süre daha devam ettiği süreye ihbar süresi denir. 

İhbar süresi değerlendirilirken çalışanın hak ettiği yıllık izinler de bir şekilde kullandırılmak zorundadır. İzin kullandırılmak istenilmediğinde ise ücret ödemesi yapılabilir. İhbar süresinde yıllık izin kullanımı farklı şekillerde uygulanabilir, çünkü kanunlara göre kazanılmış haklar uygulanmak zorundadır.

İhbar Süresinde Yıllık İzin Kullanımı

İhbar süresi dahilinde yıllık izin kullanılabilir. Ancak bunun için temel uygulama şekillerine dikkat edilmelidir. İşveren işçisi ile ayrılma durumu söz konusu olduğunda temel olarak 3 farklı şekilde hareket edebilir.

Bunlardan ilki işçinin hemen işten çıkarılmasıdır. İhbar süresi boyunca işçinin iş yerinde çalıştırılması söz konusu değildir. Ancak bunu yapabilmek için işçinin içeride hak etmiş olduğu yıllık izinlerin ve ihbar tazminatının paraya çevrilip ödenmesi şarttır.

Diğer bir yol işçinin ihbar süresi boyunca firmada çalıştırılması ve hemen işten çıkarılmaması ile ilgilidir. Bu sürecin sonunda ise işçinin yıllık izinleri paraya çevrilerek işçiye ödenir. Son olarak ise ihbar süresi boyunca işçi çalıştırılır ve hemen çıkarılmaz ancak yıllık izinleri de bu sürecin sonunda kullandırılır. İşveren ödeme yapmak yerine işçinin tüm haklarını normal şekilde kullandırmış olur.

İhbar süresinde yıllık izin kullanımı konusundaki en önemli nokta ise izinlerin "birbirine geçmemesi" esasıdır. İhbar süresinde sahip olunan çalışma süresi hak edilen yıllık izin süresinden ayrı değerlendirilir ve herhangi bir örtüşme yaşanmaz.

İşverenlerin çoğu izin kullandırmak ve ihbar süresini geçirmek yerine bu hakların para olarak ödenmesinden yanadır. Çünkü SGK primleri ve diğer giderler düşünüldüğünde söz konusu yol daha cazip olabilir.