İflas Erteleme Nasıl Yapılır?

Şant Aksu
İflas Erteleme Nasıl Yapılır?

Reel sektörün içerisinde batık pozisyonda olan sıkıntılı şirket sayısı çok fazladır ve iflas bayrağını açmak onlar için zor bir karar olsa da, bu kararı ertelemek yine onların elindedir. İflas erteleme talebinin yapılabilmesi için iki adet önemli şart vardır. Tamamen borca batmış durumda olmalısınız ve bu borçtan kurtulmak için bir iyileştirme projesi sunmanız gerekmektedir. Borca batık olmak sermayenin kaybedilmesi anlamını taşır. Bazı kaynaklarınız kısa vadeli borçlarınızı karşılıyorsa eğer borca batık sayılmazsınız. Fakat bu kaynakların artıda olması durumunda bile borçları ödeyemiyorsanız borca batıklık söz konusu olabilir.

İyileştirme projesini düzenlemeden önce, işletmeye dahil olan sabit değerleri yetkili değerleme şirketlerinden birine değerleterek, bu varlıkların rayiç değerini ortaya çıkarabilirsiniz. Daha sonra 3 yıllık bir bütçe hazırlayın. Bütçe hazırlaması bittikten sonra 3 yıllık gelir tablonuzu oluşturun, faaliyet kârınızın çıkması gerekmektedir. Bunu unutmayın. Gelir tablosu oluştururken en önemli kalemin FAVÖK olduğunu ve şirketinizin gerçek değerini (ebitda*katsayı) formülü ile bulduğunu unutmamanız gerekmektedir. Finansal faaliyetlerinizi sağlıklı tahmin edip iyi hesaplamalısınız. Daha sonra ilk yılın aylık nakit akış tablosunu düzenlemeniz gerekir. Bu düzenleme esnasında tahsilat süreleri, borç ödeme taksitleri, sabit giderlerin zamanları, stok tutma sürelerinizi hesaplayıp buna göre bir nakit akışı oluşturmanız gerekmektedir. Bunları yaptıktan sonra iyileştirme projenizi hazırlayabilirsiniz. İlk bölümde şirket hakkında genel bilgiler vermelisiniz. İkinci bölümde neden batık pozisyonda olduğunuzu ve bunun nedenlerini açıklayınız. Üçüncü bölümde geçmiş 3 yıla dair mali tabloları karşılaştırıp, bir iyileştirme planı çıkarılır.

Hakimin hukuki korumaya alması durumunda daha iyi bir nakit akış ve işletme yönetimi yapılacağı, maddi dayanaklar ile açıklanır. İyileştirme projesi hazırlanırken, içine hazırlanan bütçe, gelir tabloları ve nakit akış tabloları koyulur. Bunların nasıl düzenlendiği ve bazların neye göre alındığı belirtilir.

Şirketin fırsatlarının ne olacağı açıklanır. Sermaye arttırımı yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa nasıl yapılacağı öngörülür. Başarısızlık durumunda alınacak tedbirler sıralanır. Örnek vermek gerekirse, maliyetlerde ciddi tasarruf yapmak, işletmede küçültmeye gitmek, satış arttırmak için yeni satış noktaları açmak, kısa vadeli banka kredileri konsolide etmek, açık döviz pozisyonunda olmamak ve buna göre opsiyon sözleşmeleri düzenlemek, varsa arsaları satmak, risk yönetimi yapmak, yurtdışına daha çok önem verip özel müşterilerle birebir görüşmek, fon yönetimini etkili ve verimli yönetmek,  yönetim anlayışını değiştirmek gibi.