Hisseli Arsa Satışı Nasıl Yapılır?

Baran Akçok
Hisseli Arsa Satışı Nasıl Yapılır?

Birden fazla kişinin üzerinde hak talep ettiği alanlar olan hisseli arsaların satın alımlarında önemli bazı noktalar vardır. Arsa üzerinde hakkı olan kişilere hissedar denir. Bu arazilerin satışında hissedarlar ayrı ayrı hisse satışı yapabilirler. Bir araya gelerek alanın tamamen satışı da söz konusudur. Sınırları belirlenen paylar hissedarlar öncelikli olmak şartı ile istenilen kişilere satılabilir. Arsanın tümünün satışında ise hissedarların onayı gerekir.

Hisseli Arsa Kavramı

Bir imarlık alan ya da herhangi bir arazi, aynı anda birden çok kişinin olabilir. Hissedar kişilerin sahip olduğu bu tip araziler hisseli arsa olarak anılır. Bu arazi ya da alanların sahip olunan kadarlık kısmı mevcut hissedarlara satılabildiği gibi bu alan ile bağı olmayan üçüncü kişilere de bu satış gerçekleştirilebilir.

Satışlar Nasıl Olur?

  • Alıcı tarafında farklılık olması ihtimalinden dolayı 2 farklı satış vardır. Bunlardan ilki, hissedarlardan birine yapılan satıştır. Diğeri ise hissedar olmayan (üçüncü kişi) kişiye yapılan satıştır.
  • Satışı yapılan alan hissedarlar tarafından öncelikli olarak alınabilir. Eğer paydaşlığı bulunmayan bir kişiye satış yapılmış ise 10 yıla kadar olan süre içinde hissedarlar dava açarak bu satışa itiraz edebilir. Dava sonucu arsa bedeli üçüncü kişiye ödenerek yeniden bu alan geri alınabilir. Bu hak, "şufa hakkı"dır ve yalnızca hissedarlar tarafından kullanılır.
  • Sahip olunan alan paydaşlardan birine de satılabilir. Böyle bir durumda şufa hakkı geçerli değildir. Söz konusu hak yalnızca hissedar olmayan kişilerin satın almalarında geçerlidir.
  • Satışı yapılan hisseli arsaların gelecekte bir problem yaşanmaması için bazı prosedürlere uyması gerekir. Noter ve Tapu Müdürlüğü şahitliğinde sınırlar belirlenir ve kayda geçirilerek onaylanır. Bu şekilde satış işleminden sonra muhtemel sorunlar bertaraf edilir.
  • Belirlenen sınırlar ve parsellerin ardından herhangi bir hisse sahibi arsasını hiçbir hissedarın izni olmadan dahi satabilir. Bu konuda bir izin kısıtlaması söz konusu değildir.
  • Eğer hissedarların sahip olduğu alanlar orman alanı, su havzası ya da tarım arazisi gibi yerlere denk geliyorsa, satış işlemleri özel mevzuatlara göre yeniden düzenlenir. Bu tip durumlarda Tapu Müdürlükleri'ne yazılı olarak başvurulması gerekir. Değerlendirmeler yapılarak satış tamamlanır ya da baştan düzenlenir.

Arsa alırken dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğunu Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir? yazısından okuyabilirsiniz.