Hisseli Arsa Nasıl Satılır?

Burak Sözer
Hisseli Arsa Nasıl Satılır?

Birden fazla kişinin hak sahibi olduğu arsalara hisseli arsa denilmektedir. Hisse sahipleri de hissedar olarak adlandırılmaktadır. Hisseli arsalar, bütün hisse sahipleri tarafından satılabilmektedir. Bununla birlikte tek hissedarlar da hisse satışı gerçekleştirebilmektedir.  

Bir arsa üzerinde birden çok hak sahibi varsa o arsa hisseli arsa olarak belirlenmektedir. Hisseli arsalar paydaşlara veya paydaş olmayan üçüncü kişilere de satılabilmektedir. 

Hisseli arsa satışı eğer paydaş olmayan bir kişiye yapılırsa, diğer hisse sahiplerinin öncelikli olarak satın alma hakkı bulunmaktadır. Bunun dışında hisseli arsa, hak sahiplerinden birine satılmak istenirse '' şufa hakkı '' denilen durum geçerli olmamaktadır. 

Hisseli arsalar paydaş olmayan birine satılırsa, hak sahibi olan diğer paydaşlar bireysel olarak 1 ay veya 10 yıl içerisinde duruma dava ile itiraz edebilmektedir. Dava sonucunda diğer paydaşlar arsanın satış bedelini ödeyerek arsa hisseni alıcıdan tekrar alabilmektedir. 

Paydaşların bu haktan faydalanabilmesi için alıcıya karşı dava açması gerekmektedir. Dava dışında bu hakkın kullanılması söz konusu olmamaktadır. 

Hissedarlardan birinin üzerine düşen hissesini satması durumunda, diğer paydaşların hisseyi satın almada sahip olduğu hakka '' şufa hakkı '' denilmektedir. 

Hisseli arsa satışlarında sonrada bir sorun yaşanmaması için, hisse sınırlarının noter ve Tapu Müdürlüğü huzurunda belirlenmesi gerekmektedir. 

Parsel tespitlerinin yapılması sonucunda paydaşlar üzerine düşen hisseyi herhangi bir hisserdardan izin almadan satabilmektedir. 

Hisse sahiplerinin su havzası, tarım alanı ve orman alanı gibi alanlarda payının olması durumunda paydaşlar Tapu Müdürlüklerine yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır. Bu gibi durumlarda satış işlemleri özel mevzuata göre yapılmaktadır. 

Tarla ve arsa bölüşümü yapılmayan arazilerin ortak sayısı daha az olmaktadır. Bu durum söz konusu olduğunda arsa sahipleri, ortak sayısını Tapu Müdürlüğünden mutlaka öğrenmelidir. Hak sahiplerinin belirlenmesi noter tarafından onaylanmalı ve buna göre satış kararı çıkarılmalıdır. 

Hisseli arsa satımı dışında, hisseli arsa alacak kişiler de bazı noktalara dikkat etmelidir. İlk olarak hisseli arsa alacak kişiler, arsa üzerindeki paydaşların şufa hakkının varlığını bilmesi gerekmektedir. 

Taşınmaz gayrimenkul satın alan kişiler, eski alıcıların dava açması durumunda 2 yıl içerisinde arsanın bedelini ödemek zorundadır. Hisseli arsa satın alacakların satış bedeli olarak gerçek emlak değerini Tapu Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.