Hamilelikte Kan Şekeri Nasıl Takip Edilir?

Neslihan Aynagöz Hamilelikte Kan Şekeri Nasıl Takip Edilir?

Normal yaşantısında şeker hastalığı (diyabet) bulunmayan kişilerin dahi hamilelik dönemlerinde şeker hastalığı yaşaması haline gestasyonel diyabet (gebelik şekeri) denir. 

Gebelikte glikoz metabolizmasında bazı değişiklikler yaşanır. Bu değişikliklerin amacı fetusun gelişimine destek olmaktır. HPL adı verilen hormon bu destek içerisinde görevlidir ve insülinin kan şekerini düşürücü etkisine engel olur, yavaşlatır. Bunun amacı fetusa yeterince glikoz gitmesini sağlamaktır. Hormonun düzenleme amaçlı görevini yerine getirmesi sonucu gebe kişinin organizmasında şeker seviyesi yükselir.

Gebe olan kişi şeker yükselmesi ile ilgili hiçbir şikayet hissetmeyebilir bu yüzden tüm gebelere yirmi dört ve yirmi sekizinci haftalar arasında tarama testi yapılmalıdır. PPG testi ile tokluk kan şekeri ölçümü gerçekleştirilir. Bu testte gebe olan kişiye elli gram saf glikoz içirilir ve bir saat sonra şeker ölçümü yapılır. Elli gram saf glikoz ile yapılan tokluk şeker ölçümü bu testin birinci aşamasıdır. Testin oranı yüksek ise ikinci aşama uygulanır. İkinci aşama yüz gram saf glikoz desteği ile ölçüm yapılan, oral glikoz tolerans testi  (OGTT) olarak adlandırılır. İkinci aşama test sonuçlarına kesin tanı konulması amacı taşır. Testler tamamlandıktan sonra şeker hastalığı olabilme ihtimali olan anne adayları bile takibe alınır ve belirli bir zaman sonra şeker hastalığı riski taşıyan gebelerden testlerin yenilenmesi istenir. Özellikle hamileliğin otuz iki ve otuz dördüncü haftalarında OGTT yenilenmeli ve sonuçlar uzman tarafından değerlendirilmelidir.

Test sonuçlarına göre kesin tanı koyulmuş olan gebelerin doktorlarının önerilerinin dışına çıkmamaları gerekir. Bebek hareketlerine karşı duyarlı olunmalı ve aksi bir durum gözlemlendiğinde doktora bilgi verilmelidir. Genellikle otuz altıncı haftanın içine girmiş olan gebeler hastanelerde yatırılarak kan şekerleri düzenli bir şekilde takip edilebilir. Testler sıklaştırılır ve olası bir olumsuz durum engellenebilir. Bu süreçte gebenin gözlenmesi ve testlerinin sonuçları doğum zamanını ve hatta şeklini belirleyici bir özellik taşır. Gerek anne adayının gerekse bebeğin durumu gözlemlenerek uygun şekilde doğumuna karar verilir.