Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

Burak Sözer
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

Teknik üniversiteler bünyesinde bulunan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü her türlü amaçla yapılacak olan deniz araçlarının ve gemi makinelerinin üretilmesini ve geliştirilmesini sağlayan mühendislerin yetiştirilmesi için kurulan bir bölümdür. 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olan mühendisler, gemilerin ve deniz taşıtlarının geliştirilmesinden ve ekonomik bir şekilde üretilmesinden sorumludur. Üretim aşamasındaki mali ve idari yapılandırmayı sağlayan bölüm mezunları, gemilerin ve diğer deniz araçlarının uluslararası güvenlik standartlarına uyup uymadığını kontrol eder. Bu nedenle gemi mühendisleri kalite kontrol departmanlarında da görev alır. 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunlarının öncelikli çalışma alanları tersanelerdir. İnşa edilmesi planlana gemilerin projesi ilk olarak gemi mühendisi tarafından incelenir. Üretimin dışında geminin onarılması, revizyonu ve yenilenmesi gibi görevlerde de gemi mühendisleri bulunur. İnşa edilmesi ve yenilenmesi planlanan deniz taşıtının parçaları, malzemeleri ve diğer teçhizatları dayanıklılık ve kalite bakımından gemi mühendislerince kontrol edilir. Bu aşamada yapılacak ölçümlemeler ve ihtiyaçlar tespit edilir. Gemi içerisinde önemli makineler, yardımcı makineler ve motor bölümleri gemi mühendisleri tarafından incelenir. 

Bölüm mezunları, gemiler seyir halindeyken de gemi üzerinde çalışmalarda bulunabilir. Bu nedenle gemi mühendislerinin mesaisinin büyük bir bölümü denizlerde de geçebilir. Geminin makine dairesinin işlenmesi ve kontrolü, seyiir halinde gemi mühendisleri tarafından yapılır. 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölüm mezunlarının çalışma alanları devlet ve özel kurumlarda oldukça geniştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi devlet kurumlarında ve özel işletmelere bağlı tersanelerde bu bölümden mezun olan kişiler çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi toplu ulaşımda deniz taşıtlarının kullanıldığı illerin belediyelerinde de bu bölüm mezunları gemi mühendisi olarak çalışabilmektedir. Bölüm mezunlarının bir diğer çalışma alanları da üniversitelerdir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan kişiler akademisyen olarak çeşitli projelerde görev alabilir. Gemi mühendisleri, makine ve denizcilik bölümü mezunları ile koordineli bir şekilde çalışır ve çalışma sahasında bu görevlilerden teknik destek alabilir.