Gelir Testini Kimler Yaptırmalıdır?

Ali Sökmen
Gelir Testini Kimler Yaptırmalıdır?

Sağlık güvenliği açısından vatandaşların sağlık imkânlarından faydalanabilmesi için gelir testi yaptırmaları zorunludur. Genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyen, 18 yaşını geçmiş erkek çocuklar, çalışmayanlar ve BAĞ-KUR, SSK ya da Emekli Sandığı’na tabi olmayanlar gelir testi yaptırıp gelir durumlarına göre sosyal güvenlik kurumlarına ya hiç ücret ödemeden ya da çok cüzi bir miktarda ödeme yaparak sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

18 yaşını geçmiş ve öğrenci statüsünde bulunmayan kişiler genel sağlık sigortasına tabi olmak için gelir testi yaptırmak zorundadırlar.  Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler için 120 günlük bir yasal süre bulunur. Bu süre dolduktan sonra gelir testi yaptırılmaz ise aylık 152.8 TL borcu işleme girecektir. Aynı zamanda kendi işini yapan ve herhangi bir sağlık kurumuna kaydı bulunmayan kişiler de gelir testiyle hem kendileri hem de bakmakla mükellef oldukları kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Bu testle beraber hizmetten faydalanan kişiler, hizmetten yararlandığı dönem içinde prim ödemesi yaparlar. Bu primlerin belirli bir günde her ay düzenli olarak ödenmesi gerekir. Yatırılan bu primler emeklilik primi için herhangi bir faydası olmamakla beraber sadece sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için yaptırılır.

Genel sağlık sigortasında gelir testi, bağlı bulunulan ilçe kaymakamlıklarına müracaat ederek, gelirinizi belgeleyerek ya da gelirinizi belirleyecek formlar doldurularak başvurulduktan sonra bu gelir durumuna belirlenen primin ödenmesi halinde bu sigortadan faydalanmaya başlanır.

Belirlenen kriterlere göre,  asgari ücretin 1/3’ünden az gelire sahip olanlar hiç prim ödemez. Asgari ücretin 1/3’i ile asgari ücretin brüt tutarı arasında gelir elde edenler ortalama 35 TL, asgari ücret ile 2 katı oranında gelire sahip olanlar 110 TL, asgari ücretin 2 katından daha fazla gelir elde edenler ise 240 TL genel sağlık sigortasına prim öderler.  Genel sağlık sigortası için hiç gelir testi yaptırmayanlar asgari ücretin 2 katı gelir elde ediyor varsayımıyla 240 TL her ay prim ödemesi yapmak zorunda kalırlar. Eğer bu primler döneminde ödenmez ise,  sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar.