Geçici Vergi Terkini Nasıl Yapılır?

Burak Sözer
Geçici Vergi Terkini Nasıl Yapılır?

Vergi terkini, tahakkuk ve tahsil edilmiş bir verginin tahakkuk kaydının iptali veya tahsil edilmiş olan verginin mükellefe red ve iadesi şartıyla vergi alacağının silinmesi işlemlerine verilen addır. 

Vergi terkinlerine şu durumlar emsal oluşturur;

  • Doğal afetlerden dolayı zarara uğramış bir verginin terkin edilmesi.
  • Vergi hesaplamasında yapılan hatadan dolayı fazla ödenmiş olan verginin düzenlenmesi.
  • İkmal olarak bırakılan ve yargı mecraları tarafından kaldırılan vergilerin tahakkuk kayıtlarının iptali. 

Normal ve geçici vergilerden uygulanan tüm terkin kuralları yukarıda belirtilen şekillerde idare edilmektedir. Geçici vergi, kamunun dolaysız vergi gelirlerinin en önemli kalemini oluşturmaktadır. Geçici vergiler, enflasyon tahribatını korumaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Geçici vergilerin terkin dönemleri üçer aylık süreler içerisinde yer alır. Bu borçların terkin edilebilmesi için bazı kurum kriterlerine uyması gerekmektedir. Terkin edilecek olan vergi borcunun, zarar olayından önce kapanmış vergi bilgilendirme dönemi ile ilişiğinin bulunması ve henüz tahsil edilmemiş olması gerekmektedir. 

Ödeme süresinin normal vadesini geçiren ve ödenmemiş vergi borçlarının terkini yapılmamaktadır. Geçici vergi borcunun terkin edilebilmesi için mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunması gerekmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta verginin ödeme vadesi ve ödenmiş olan vergilerin zaman aşımı süresi içerisindeki başvurusudur. 

Geçici vergilerde terkin yetkisi, Maliye Bakanlığı'na aittir. Mahalli idare kurulları tarafından yapılan incelemeleri yeterli görmeyen geçici vergi mükellefleri idare mahkemesine terkin için dava açabilme hakkına sahiptir.