Flüt Çeşitleri Nelerdir?

Başak Biçer
Flüt Çeşitleri Nelerdir?

Tarihte bilinen en eski çalgılardan biri de flüttür. İlk zamanlarda bambu kamışından yapılan enstrümanda delikler parmakla kapatılmış ve daha sonraları kemik, fildişi, şimşir ağacı, abanoz kullanılarak geliştirilen enstrüman metal alaşımlardan yapılmaya başlanmış ve kaldıraçlı bir düzeneğe bağlı kapaklarla bugünkü halini almıştır.

Flüt Çeşitleri

Yan Flüt: Çin'de Milattan Önce 900'lü yıllardan beri kullanıldığı bilinen yan flüt Batı müziğinde en çok kullanılan flüt türüdür. Avrupa'da ilk olarak askeri bandolarda kullanılan enstrüman 16. ve 17. yüzyıllar arasında salon müziğinde yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. İlk zamanlarda abanoz ağacından yapılan yan flüt günümüzde bakır alaşımlı, gümüş, krom ve nikel gibi paslanmaz madenlerle kaplanmış parlak metallerden yapılır. İç çapı 1.9 santim olan yan flütün uzunluğu ise 67 santimdir. Üç ana parçadan oluşan enstrümanın perde denilen deliklerinin birbirlerine uzaklıkları ve çapları farklı ölçülerdedir.

Pikolo Flüt: Yan flütün hemen hemen yarısı olup kuyruk kısmı olmayan pikolo, yaklaşık 30 cm boyunda bir flüt türüdür. 

Alto flüt: Boy olarak diğer flütlerden daha uzundur. Orkestra flütü olmayan bu çeşit, yazıldığı notalardan farklı sesler çıkarması ile bilinir. 

Bas Flüt: Boyu tamı tamına 146 santim olan bu flüt, çalgıcının üfleme deliğine ulaşmasını zorlaştırıp sıkıntılara sebep olabilir. Bu sebeple flüte özel bir ağızlık eklenmiştir. Diğer üflemeli çalgılar tarafından sesi bastırılabildiği için genelde korolarda kullanılmaz.

Blok Flüt: 1700'lü yıllardan sonra önemini yitiren blok flüt en çok ilkokullarda müzik derslerinde kullanılmasıyla bilinir. Sıklıkla plastikten, az görülmekle beraber ağaçtan, çok nadir olarak da fildişinden üretilir. Blok flütün de kendi içinde türleri bulunur:

  • Picollo (Sopranino) Blok Flüt: Fa tonunda olan flüt en küçük ve en ince sese sahip blok flüttür.
  • Soprano Blok Flüt: Do tonunda olan, okullarda kullanılan flüttür.
  • Alto Blok Flüt: Fa tonunda olup ebat olarak orta sesli sopranadan büyüktür.
  • Tenor Blok Flüt: Do tonunda olan büyük flüte verilen addır.
  • Bas Blok Flüt: Kalın sesli ve büyük bir flüttür.
  • Konturabas Blok Flüt: Blok flütlerin arasındaki en büyük ve en kalın sesli olan flüttür.