Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Burak Sözer
Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Fen Bilgisi dersleri, ilk ve orta öğretim kurumlarında oldukça önemli olan branş derslerinden birisidir. Fen Bilgisi dersleri içerisinde Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi disiplinler yer alır. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunur. Bu bölümün öğrenim süresi toplam 4 yıldır. 4 yıl boyunca Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında öğrenim gören Fen Bilgisi öğretmeni adayları, mezun oldukları zaman pedagojik formasyon bilgisi de elde etmiş olur. 

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin öncelikli çalışma alanları devlet ve özel eğitim kurumlarıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının çoğu, KPSS ile devlet okullarına atanmayı istemektedir. Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünün kontenjanı her geçen sene artmaktadır. Fakat bu sayı yine de istenen miktarda değildir. 

Fen Bilgisi öğretmenleri ilköğretimin ilk kademesinde görev almaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları liselerde yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerine de girebilir. Fen Bilgisi öğretmenliği mezunları KPSS'de A kadrosundan atanır. Bu bölüm mezunlarının öğretmenlik alan bilgisi sınavında başarılı olması durumunda atamaları yapılır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları lisans öğreniminden sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak eğitim fakültelerinde asistan veya araştırma görevlisi olarak görev yapabilir. Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının bir diğer çalışma alanları da dershanelerdir. Dershanelerde görev alan Fen Bilgisi öğretmenleri etüt öğretmenliği ve kadrolu öğretmen olarak iş bulabilir. 

Fen Bilgisi öğretmenleri, özel ders vererek de önemli bir gelir kazanabilir. Bu bölüm mezunlarının Biyoloji, Fizik ve Kimya konularında da bilgi sahibi olması özellikle üniversite hazırlık öğrencilerine özel ders konusunda yardımcı olur. Fen Bilgisi öğretmenleri, eğitim bilimleri dersleri hakkında da bilgi sahibi olduğu için öğretmenlik ilkelerini yerine getirebilir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları, kolejlerde ve özel okullarda da görev alabilir. Bunun için kişilerin tecrübeli olması gerekir. 3-5 yıl Fen Bilgisi öğretmenliği tecrübesi olan kişiler, özel eğitim kurumlarında önemli ücretler karşılığında çalışabilir. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler, ilköğretim kademelerinin yayılması ile birlikte atama şansına sahiptir. Fen Bilgisi öğretmenliği, eğitim fakültelerinin en fazla tercih edilen bölümlerin başında gelir.