Ev Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Cankut Altuncu Ev Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Bir borcun tahsil edilememesi durumunda alacaklının başvurduğu yol genellikle icra takibi olur. İcra takibi, diğer adıyla cebr-i icra alacaklının yasal hakkıdır ve bu yol ile devletten alacağının tahsil edilmesini ister. İcra takibi başlatılıp da borçluya takip bilgilerinin tebliğ edilmesi ve takibin kesinleşmesi ile artık haciz aşamasına geçilir. Haciz aşamasında alacaklının seçimlik hakları vardır. Bunlar:

  • Menkul Haczi
  • Gayrimenkul Haczi
  • Maaş haczi
  • 3. Kişilerdeki Hak ve Alacakların Haczi

Alacaklı bu haklardan dilediğini kullanmakta serbesttir. Ev, bir çeşit gayrimenkul yani taşınmaz mal olduğu için gayrimenkul haczi kapsamına girmektedir. Alacaklının talebi ile icra dairesi, ilgili tapu müdürlüğüne bir müzekkere göndererek, borçlu adına kayıtlı ev üzerine haciz konulmasını isteyebilir. Tapu müdürlüğü ise ev üzerine haciz koyarak icra dairesine bilgi verir. Böyle bir durumda ev üzerindeki haczi kaldırmak için ya borcun tamamen ödenmesi ya da alacaklı ile bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.

Eğer alacaklı ev üzerindeki haczin kaldırılmasını icra dairesinden talep etmezse, haciz kaldırma işlemi yapılmaz. Ev üzerindeki haczin kaldırılması talebini yalnızca alacaklı yapabilir. Uygulamada genellikle borç tamamen ödenmeden, alacaklı ev üzerindeki haczin kaldırılmasını istemez. Ev üzerindeki haciz devam ettiği sürece alacaklı için bir teminat oluşturur, borçlunun borcunu ödememesi durumunda evin cebr-i icra yoluyla açık artırımda satılmasını isteyebilir ve bu şekilde alacağını tahsil edebilir. Fakat evin icra kanalıyla satılmasını, hem uzun zaman aldığından hem de birçok masraf yapılması gerektiğinden, alacaklı da borçlu da çok tercih etmez, bu sayede anlaşma-uzlaşma yolunun tercih edilmesi amaçlanmıştır.

Borç tamamen ödedikten veya alacaklı ile anlaştıktan sonra, ev üzerindeki haczin kaldırılması için alacaklı icra dairesine bir talepte bulunur. Bu talebin içeriğinde borcun tahsil edildiği veya borçlu ile anlaşmaya varıldığı, ilgili ev üzerindeki haczin kaldırılmasının talep edildiği yazılır. Bu talep üzerine icra dairesine belirli oranlarda haciz kaldırma harcı ödenir. Daha sonra icra dairesi ilgili tapu müdürlüğüne tekrar müzekkere yazarak, bu sefer ev üzerindeki haczin kaldırılmasını ister. Bu müzekkere tapu müdürlüğüne posta yoluyla gönderilir ve yazının tapu müdürlüğüne ulaşması ile ev üzerindeki haciz kaldırma işlemi tamamlanmış olur.