Ev İş Yerine Nasıl Kiralanır?

Hakan Obalı
Ev İş Yerine Nasıl Kiralanır?

Ticari faaliyetlerin oldukça yoğun olduğu günümüzde işletme açmak için uygun yer bulunması zaman zaman mümkün olmayabilir. Ayrıca dükkân kiralarının yüksek olması ve iş yeri açılmak istenen bölgedeki dükkanların tamamının dolu olmaları da bu durumun yaşanmasında etkilidir. Bu gibi nedenlerle ticari faaliyetlerde bulunmak için iş yeri kiralamak isteyenler zaman zaman apartmanlardaki evleri, tapuda mesken olarak geçen bağımsız bölümleri kullanmak isteyebilirler. Özellikle de bazı meslek gruplarının çalışma ofisleri için bu tip yerler hem fiziksel olarak, hem de kira tutarı olarak daha uygun da olabilir. Düşük kiralar ise ayrıca daha az stopaj vergisi ödenmesini sağlayacağından bu durumda konutlar bazı meslek kolları için daha da avantajlı hale gelebilir. Ancak tapuda mesken olarak ifade bulan evlerin ticari faaliyetlerde bulunacak müesseseler tarafından kiralanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekir.

Ev İş Yerine Nasıl Kiralanır?

Bir evin iş yeri olarak kiralanabilmesi ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen esaslara göre mümkün olabilir. Bunun için öncelikle kiralanmak istenen evde hangi iş yapılacağına bakılır. Bu bakımdan hastane, ecza laboratuvarı, klinik, poliklinik ve dispanser gibi müesseselerin kurulması için bir evin kiralanması mümkün değildir. Bu müesseselerden herhangi birinin açılması için yapılmış olan kira sözleşmeleri de geçerli değildir. Bu müesseseler haricindeki diğer işletmelerin kurulması içinse evler kiralanabilir. Kiralanacak evde klinik, poliklinik gibi nitelikleri taşımayan muayenehanelerin yanında, avukat büroları, hukuk büroları, serbest muhasebeci bürosu, mali müşavirlik bürosu, yeminli mali müşavirlik bürosu ve mühendislik büroları açılması için apartmandaki kat maliklerinden ve bina yönetiminden herhangi bir onay alınmasına gerek yoktur. Ancak bunların dışında kalan müesseselerin ise kiralayacakları evi iş yeri olarak kullanabilmeleri için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karara ve bina yönetiminin onayına ihtiyaçları vardır. Bu karar alınmadan apartmandaki söz konusu meskenin iş yeri faaliyetleri için kullanılması mümkün değildir.

Kiralanacak evin iş yeri olarak kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, yapılması planlanan ticari faaliyet için evin fiziksel olarak uygun olup olmadığıdır. İş yerinin açılabilmesi için öncelikle belediyenin ruhsatı gereklidir. Açılmak istenen işyeri her ne kadar apartman dairesinde yapılabilecek türde bir ticari faaliyet yürütmek istese de ve bunun için kat maliklerinden izin alınmış olsa da meskenin özellikleri belediye tarafından uygun bulunmaz ise bu durumda ruhsat verilmez ve ev iş yeri açmak için kiralanamaz.