Ev Alım Vergisi Nedir?

Burak Sözer
Ev Alım Vergisi Nedir?

Tapu Müdürlüğü tarafından yapılan gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödenen vergiye ev alım vergisi denilmektedir. Bu verginin diğer bir adı da emlak alım satım vergisidir. 

Tapuda işlem gören gayrimenkullerin alım ve satım işlemlerinde devlete belirli miktarlarda bir vergi ödemesi yapılmaktadır. Her yılın başında Tapu Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevzuata göre ev alım ve satım vergisinin oranı belirlenmektedir. Bu emlak vergisini emlak alan ve emlak satan kişiler ödemektedir. 

Ev alım vergisi ( emlak alım satım vergisi ) satışı söz konusu olan gayrimenkulün gerçek satış değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Gayrimenkulun değerini Tapu Müdürlüklerine eksik veya bilerek yanlış bildirenlere ciddi oranlarda cezalar verilmektedir. 

Ev alım vergisi aynı zamanda tapu harcı olarak da bilinmektedir. Ev alım vergisinin belirli bir ücreti bulunmamkaktadır. Gayrimenkul sahiplerinden alınacak olan ücret her yılın başında mevzuata göre belirlenmektedir. Ev alım vergisi oranı geçen yıl içerisinde yapılan yeni düzenlemede binde 20 olarak kararlaştırılmıştı. Belirlenen ev alım satım vergisi oranına göre emlak alıcısı ve satıcısı binde 20 oranında bedel ödemektedir. 

Ev alım ve satım vergisinde mevzuata göre 5 sene şartı bulunmaktadır. Bu şarta göre gayrimenkul sahibi, 5 yıldan az bir süredir bir eve sahipse, bu süre içerisinde yapacağı gayrimenkul satışlarında devlete başka bir vergi ödemektedir. Alınan bu vergiye mevzuatta gelir vergisi denilmektedir.

Ev alım vergisi hesaplarken bu oranlar dikkate alınmaktadır. 2015 yılı verilerine göre ev alım satım vergisi şu şekilde belirlenmiştir.

Eğer bir gayrimenkulun satış değeri 500 bin TL ise ödenecek vergi miktarı; 10 bin TL,

Satış değeri 400 bin TL ise 8 bin TL,

Satış değeri 300 bin TL ise 6 bin TL,

Satış değeri 200 bin TL ise 4 bin TL,

Satış değeri 100 bin TL ise 2 bin TL ev alım satım vergisi ödenmektedir.

Ev alım vergilerinde gayrimenkul sahipleri tapularını ispatlamak zorundadır. Satıcı ve alıcılardan istenen belgelerin neler olduğu Tapu Müdürlüklerince belirlenmektedir. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde temin edilmesi ve tasdiklenmesi gerekmektedir.