Endüstri Mühendisliği Mezunları Ne iş Yapar?

Baran Akçok

Popüler meslek gruplarından bir tanesi de endüstri mühendisliğidir. Pek çok farklı alanda, değişik kulvarlarda önemli görevlerde bulunabilen endüstri mühendisleri, sektör olarak da çeşitli alanlarda çalışabilirler. Endüstri mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Yöneticilik: Endüstri mühendisleri, temel olarak üretim ve yönetim ekseninde dersler aldıkları için, mezuniyetin ardından yönetim fonksiyonlarını oluşturacak görevlere getirilirler. Fabrikaların ya da diğer özel kuruluşların genel müdürlükleri, genel müdür yardımcılıkları, işletme müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü gibi bir takım mevkiler, endüstri mühendisleri ile oluşturulur. Bu pozisyonlarda çalışan endüstri mühendisleri, hem çalışılan kuruluşun ilerlemesini hem de sorumlu olduğu alanın ve çalışanların idaresini sağlarlar.

Üretim Alanlarında Sorumluluk: Temel endüstri mühendisliği fonksiyonlarından birisi olan üretim konusunda, verimlilik ve kalite alanında çalışmalar yapan endüstri mühendisleri, üretim tesisleri ve fabrikaların iş akışlarını incelemek ve üretim süreçlerine müdahale etmek için üretim takipçiliği, planlama müdürlüğü, üretim şefliği gibi konumlara gelebilirler. Bu konumlarda görev alan endüstri mühendisliği mezunları, firmanın daha kısa zamanda daha çok ve daha kaliteli ürün üretmesini sağlamak için bir takım analizler yapar ve metotlar geliştirir. Bu noktada, yalın üretim, zaman etüdü gibi çalışmalar da endüstri mühendisliği alanına girer ve çalışma düzenleri içinde bu metotlar uygulanır.

Devlet Dairelerinde Denetleyici ve Uzmanlık: Pek çok bakanlık ve bakanlıklara bağlı devlet dairesi, çeşitli alanlarda denetleyicilere ve uzmanlara ihtiyaç duyarlar. Bu uzmanların pek çoğu, endüstri mühendisliği mezunları arasından seçilir. Çünkü endüstri mühendisleri, aldıkları eğitim ve dersler ile bu tip görevlere kolay uyum sağlarlar ve konuya daha iyi hakim olurlar. Bu kapsamda hazırlanan bir takım sınavlara da giren mühendisler, kazandıkları taktirde bakanlık bünyelerine dahil olurlar. Ardından da görev verilen denetleyicilikleri yapmak üzere kurumlara gönderilirler.

İş Güvenliği Uzmanlığı: Ülkemizde son yıllarda popüler hale gelen iş güvenliği uzmanlığı, endüstri mühendisliği mezunları için de bir fırsattır. Bu sıfatı kazanan mühendisler, iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında uzman olarak da çalışabilirler. Bu noktada işletmenin ve çalışanların sağlıklı koşullarda aktif olabilemelerini sağlamaya çalışan uzmanlar, çeşitli yönetmeliklere bağlı olarak çalışırlar.