Emekli Maaşı Alan Dul Maaşı Alabilir mi?

Hakan Obalı
Emekli Maaşı Alan Dul Maaşı Alabilir mi?

Sigortalı çalışanın vefatı durumunda geride kalan eşine ödenen maaş dul aylığı olarak adlandırılır. Dul aylığı, sigortalı çalışanın yeterli prim ödemesinin yapılmış olması şartıyla, vefatı takip eden ayan itibaren dul kalan eşe ödenmeye başlanır. Ancak dul maaşı bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının primleri yeterli değilse bu durumda askerlik borçlanması ve yurt dışı borçlanması ile primler tamamlanarak dul kalan eşe maaş bağlanabilir.

Dul maaşı bağlanmasında eşin yanında vefat eden sigortalının çocuğu olup olmadığına da bakılır. Eğer sigortalının çocuğu yoksa veya çocukları yetim aylığı alma şartlarını taşımıyorlarsa bu durumda dul maaşı eşe, vefat eden sigortalının maaşının %75’i oranında ödenir. Ancak vefat eden sigortalının yetim maaşı almayı hak eden çocukları varsa bu durumda eşe bağlanacak maaşın oranı %50 olurken, kalan %25’lik oran da çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Çocukların yetim maaşı alabilmeleri içinse eğitimine devam etmeyen erkeklerin 18 yaşını, eğitimine ortaöğretimde devam eden erkek çocukların 20 yaşını ve yükseköğretime devam eden erkek çocukların ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Ancak malullük durumunda erkek çocuklarda yaş sınırı aranmaz. Kız çocuklarda ise yaş sınırı bulunmayıp yetim maaşı alabilmeleri için bekar olmaları gerekir. Bunların dışında hem erkek hem de kız çocukların devlet memuru olmamaları ve sigortalı bir işte tam zamanlı olarak da çalışmıyor olmaları da yetim maaşı almaları için gerekli olan şartlardandır.

Emekli Maaşı Alan Dul Maaşı Alabilir mi?

Dul maaşı alınmasıyla ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi de kendisi SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur gibi herhangi bir sigorta kurumundan emekli olan ve dul kalan kişilerin bu maaşı alıp alamayacağıdır. Sigortalı eşi vefat eden emeklinin dul maaşı alabilmesi için herhangi bir yasal engel yoktur. Ancak dul maaşı alacak emeklinin alacağı maaşın oranı değişir. Buna göre çalışmayan eş dul maaşı olarak vefat eden sigortalının maaşının %75’ini alırken çalışan eşler ve emekliler ise bu maaşın %50’sini alabilir. Bunun yanında dul maaşını alan eş yeniden evlenirse bu durumda maaşı evliliği süresince kesilir.