Elektrikli Kombi Nasıl Tasarruflu Kullanılır?

Hakan Obalı

Elektrikli Kombi Nasıl Tasarruflu Kullanılır?

Doğalgaz altyapısı bulunmayan yerlerde konutların ısıtılması için kullanılabilecek cihaz seçeneklerinden birisi elektrikli kombilerdir. Elektrikli kombiler, doğalgaz kombileri gibi radyatörlü sistemlerde ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılabilir. Bu cihazlar ısıtma suyunun yanında kullanım suyu da sağlar.

Elektrikli kombiler içlerindeki tüp şeklindeki elektrikli rezistanslar ile tesisat suyunu oldukça hızlı şekilde ısıtır. Elektrik enerjisini oldukça verimli şekilde kullanan elektrikli kombiler ile konutların ısıtılması ise doğalgaz kullanımına göre çok daha pahalıdır. Bu nedenle elektrikli kombi kullanımında enerji tasarrufu için özel önlemlerin alınması gerekir.

Elektrikli Kombi Nasıl Tasarruflu Kullanılır?

Elektrikli kombi kullanımında tasarruf yapılabilmesi için öncelikle kombi seçiminin doğru yapılması gerekir. Tercih edilecek elektrikli kombi modelinin güç değerinin hesaplanmasında evin metrekaresi ve evdeki panel radyatör miktarı hesaba katılmalıdır. 1 metre uzunluğunda radyatör kombiden yaklaşık 1,5 kilowatt enerji çeker. Isıtmada kullanılacak kombinin güç kapasitesi hesabı için de evdeki panel uzunluğunun 1,5 sayısı ile çarpılarak çıkan değere uygun bir kombi seçimi yapılmalıdır.

Elektrikli kombi seçiminde ayrıca evin konumu ve yalıtım durumu gibi özelliklere de dikkat edilir. Evin sadece genişliği dikkate alındığında ise ortalama olarak evin her 10 metrekaresi için kombinin yaklaşık 1 kW’lık güce sahip olması gerektiği söylenebilir. Bu noktalara dikkat edilerek ısıtma için en uygun kapasitedeki kombinin kullanılması, tasarruf sağlanmasında oldukça etkilidir. Kombi kapasitesinin olması gerekenden fazla ya da az olması ise enerji tüketimini artırır.

Doğru kombi seçiminin yanında elektrikli kombi kullanılacak evde ısı yalıtımı ile ilgili önlemler de alınmalıdır. Bunun için bina cephesine mantolama yaptırılması, pencerelerde çift cam kullanılması, çatı izolasyonu yaptırılması ve kapı ve pencerelerdeki açıklıkların giderilmesi gibi önlemler alınmalıdır.

Elektrikli kombilerle birlikte oda termostatları kullanılması önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Oda termostatı seçiminde kombinin çalışma zaman aralıklarının ayarlanabildiği modülasyonlu modeller tercih edilmelidir. Bu tip oda termostatları ile ayrıca kombinin çalışma saatlerinin düzenlenmesinde akıllı sayaçlarda kullanılabilen elektrik tarife zamanları da dikkate alınarak daha etkili tasarruf sağlanabilir. Oda termostatlarının yanında radyatörlere termostatik vanalar da takılabilir. Bu vanalarla her odanın sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilir.

Sıcaklığın yalnızca 1 derece artırılması, enerji tüketiminde ortalama %8’lik artışa neden olur. Kullanılan odaların sıcaklıklarının 28 derece ve kullanılmayan odaların sıcaklıklarının ise 21-22 derecede tutulması da elektrikli kombilerin tasarruflu kullanılması için oldukça önemlidir.