E- Terkin Nasıl Yapılır?

Burak Sözer
E- Terkin Nasıl Yapılır?

Terkin işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesi, hem işlemlerin kısa bir sürede yapılmasını hem de kolay bir şekilde terkin davalarının takip edilmesini sağlamaktadır. Terkin, tapu kütüğünde kaydı bulunan veya şerh edilen bir hakkın hükümden düşürülmesi sonucunu ortaya çıkaran işlemlere denilmektedir. Terkin işlemleri, tapu sicili üzerindeki hak sahibinin, yetkili makamın veya mahkemenin isteği doğrultusunda gerçekleşmektedir. 

E- Terkin işlemleri, Tapu Sicili Tüzüğü kapsamında değerlendirilmektedir. E- Terkin uygulaması tapu ipotek terkinlerinde kullanılabilmektedir. Elektronik ortamda terkin yapacak olan kişilerin bankalar üzerinden terkin bilgisi hakkında şifre alması gerekmektedir. Kişiler bu şifre ile ''TK Web Başvuru'' ekranından kullanıcı bilgileri ile terkin sayfasına ulaşabilmektedir. Bu ekran üzerinde şu bilgiler yer almaktadır;

  • Tapu bölümü seçimi
  • Kimlik ve Taraf Tespiti
  • Vergi ve Harç İşlemleri 
  • Başlama Belgesi Bilgileri

İşlemi yapacak olan kişiler, şifreleri ile seçecekleri e-terkin seçenekleri üzerinden tapu ve ipotek takiplerini görebilmektedir. Elektronik ortam üzerinden yapılan terkin işlemleri, birçok yanlışlığın da önüne geçmektedir. Terkin işlemleri ile birlikte, elektronik ortam üzerinden haciz ve tapu şerhi gibi işlemler de yapılabilmektedir. 

Elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilen terkinlerde, kişiler mutlaka belgelerinin bir çıktısını almak durumundadır. Bu belge, tapu dairelerinde geçerliliği olan bir belge niteliğindedir. Elektronik terkin işlemleri, hak sahiplerine belirlenen süre içerisinde bildirilmelidir. Bankalar, ipotek terkin taleplerini elektronik ortamda değerlendirmekte ve kişilerle bu şekilde iletişim kurmaktadır.