Devren Kiralık Nedir?

Erdi Yılmaz
Devren Kiralık Nedir?

Devren kiralık tanımı daha çok işyerleri ve dükkanlar için kullanılmaktadır. Devren kiralık tanımı Borçlar Kanunu'nda da tanımlanmakta ve birçok işletmeci tarafından kuralına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Devren kiralık denilen işlem bir kiracının taşınmaz mal üzerinde yer alan kullanım hakkını başka bir kişiye devretmesine denilir. Bu devir işleminden sonra yeni kiracı bir önceki kiracıdan işyerinin kullanım hakkını ve işyerinde bulunan malları devralmış olur. Dükkan içerisinde bulunan demirbaşlar ise yine mal sahibine aittir. Yapılan devirden sonra yeni kiracı kirayı mal sahibine ödemeye devam eder. 

Devren kiralık olayı ile ilgili Borçlar Kanunu'nda bir bölüm yer almaktadır. Borçlar Kanunu'nda yapılan açıklamaya göre; kiracı mal sahibinin yazılı şekilde kabulünü almadıktan sonra kira hakkını başka bir kişiye devredemez. Eğer mal sahibi gerekli rızayı gösterir ise kiracı kullanım hakkını başka bir kiracıya devrederek mal sahibine karşı olan borç sorumluluğundan kurtulur. Bu tür devirlerde devreden kiracı kira sözleşmesi bitene kadar maksimum 2 sene devralan kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu konumunda olur. 

Bu tür bir devir işlemi yapacağınız zaman oldukça dikkatli davranmanızda yarar vardır. Çünkü günümüzde fazlası ile dolandırıcı ile karşılaşılmaktadır. Bütün işlemlerinizi yasalar çerçevesinde yapmanızda fayda vardır.