Ders Çalışırken Nasıl Konsantre Olunur?

Solmaz Özlem Köse

Ders Çalışırken Nasıl Konsantre Olunur?

Dış etkenlere ve zihinsel faktörlere bağlı olarak öğrencilerin ders çalışırken yaşadıkları odaklanma problemi sürekli yaşanan bir süreç olması durumunda başarıyı olumsuz etkileyen en önemli faktördür. Uzun süre açık duran ders kitaplarının başında odaklanmak için beklemek, konunun ilgi çekici olmaması sebebiyle konsantrasyonu daha da olumsuz etkileyebilir. Genel olarak öğrencilerin dikkatlerini toplayarak derse odaklanabilmeleri için bazı önlemler almaları gerekir.

Düşünceleri Kontrol Altına Almak: Özellikle ders çalışmaya başlandığı anda farklı düşüncelerin zihni meşgul etmesi sebebiyle ders çalışmak konusunda konsantrasyon kaybı söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin kendilerini düşüncelere kaptırmadan öz kontrolü sağlamaları önemlidir. Bunu başarabilmek amacıyla kişinin zihinsel olarak düşüncelerden uzaklaşmak için kişi kendini ikna etmelidir.

Düzenli Uyku: Sağlıklı ve kaliteli bir uyku bedeni ve zihni dinlendiren bir etkiye sahiptir. Yaklaşık 7-8 saatlik bir uyku kişinin kendini dinç hissetmesini ve çalışabilmesi için gerekli olan konsantrasyonu sağlamasına yardımcı olur.

Sakin Bir Ortamda Çalışmak: Çalışma ortamında kişinin dikkatini dağıtacak unsurların bulunmaması önemlidir. Kişiyi sakinleştirici etkiye sahip, televizyon ya da müzik sesinden uzak sessiz ortamlar ayrıca iyi aydınlatıldığı durumlarda ders çalışmak için konsantrasyonu artırıcı özelliği sahiptir.

Kısa Molalar Vermek: Derslerde başarıyı sağlayan sürekli çalışmaktan çok verimli çalışmaktır. Uzun süre çalışmak konsantrasyonu düşüren bir etkiye sahipken ders çalışma esnasında kısa molalar vermek konsantrasyonun artması sağlamak yanında edinilen bilgilerin zihne daha kalıcı yerleşmesine yardımcı olur.

Dersi İlginç Hale Getirmek: Rutin bir ders çalışma tekniği yerine dersi farklı kılacak şekilde çalışmalar kişinin çalışma konsantrasyonu artırıcı faktörlerdir. Ders esnasında yüksek sesle okuyarak kendini dinleme, çeşitli notlar alma, çeşitli akış şemaları ya da diyagramlarla ezber sistemini bozarak daha aktif şekilde çalışmak dersi daha ilginç kılar ve dolayısıyla konsantrasyonu artırır.

Kısa Vadeli Hedefler Belirlemek: Nihai sonuçlara varabilmek için kısa vadeli hedefler belirlemek önemlidir. Bu sebeple ders çalışırken belli bir konuya odaklanarak belli bir plan içerisinde konuyu bitirmeye hedefleyen öğrencilerin daha kolay konsantrasyon sağlaması söz konusudur.

Çoklu Görev Önlemek: Konsantrasyonu bozucu ve ders çalışma isteğini kırıcı en büyük etkenlerden biri aynı anda bir çok görevi yerine getirmektir. Ayrıca verimi düşürücü bir etkiye sahip olması bakımından öğrencilerin tek bir ödeve odaklanarak bir ödevi tamamlamaları ve sonrasında diğer konulara geçmesi önemlidir.

Dikkat Dağıtıcı Unsurlardan Uzak Durmak: Cep telefonu, internet gibi dikkati dağıtıcı ve ders çalışma esnasında konsantrasyon bozucu tüm etkenleri öğrencilerin çevresinden uzak tutmaları önemlidir. 

Üniversite sınavına hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri Üniversite Sınavına Nasıl Hazırlanılır? makalemizde bulabilirsiniz.