Depozito Nasıl Belirlenir?

Merve Çalışlar Depozito Nasıl Belirlenir?

Depozito, kiracının taşınmazın sahibine, ilerde verebileceği zarara teminat olarak verdiği tutardır. Taşınmazın sahibinin, kiracıdan kararlaştırılan miktarı talep etme hakkı vardır. Depozito bir bakıma, teminat bedeli olarak görülebilir. Taşınmaza verilebilecek zararın yanısıra, kiracının taşınırken borç bırakması olasılığı da vardır. Depozito bunun için de bir güvencedir. Eğer kiralama süresince, taşınmazda bir zarar oluşmazsa alınan bu depozito miktarı kiracıya geri verilir. 

Depozitonun nasıl belirleneceğine bakacak olursak, Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesine göre, belirlenecek olan depozito bedeli, taşınmazın üç aylık kira bedelinden daha fazla olamaz. Örneğin, aylık kirası 500 lira olan bir taşınmaz için istenecek depozito bedeli en fazla 1500 lira olabilir. Bu miktardan daha fazla bir depozito bedeli sözkonusu değildir. 

İlgili maddede ayrıca, bu depozito bedelinin ödenme şekli de kararlaştırılmıştır. Depozito olarak para verilmesi kararlaştırılmışsa, bu bedel vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır ve taşınmaz sahibinin müsaadesi olmadan çekilemez. Depozitonun kıymetli evrak olarak verilmesi kararlaştırılmışsa, bu kıymetli evrak bankada depoya konur. Bankanın bu parayı ya da kıymetli evrağı geri verebilmesi için, iki tarafın anlaşmış olması, icra takibi ya da mahkeme kararı gerekir. 

Eğer, kiralama süresince taşınmaza bir zarar gelmezse depozito kiracıya geri verilir. Aynı zamanda, taşınmazın sahibi kiracıya bir dava açtıysa ya da takibe giriştiyse, bunu sözleşmenin bitimini takiben üç ay içerisinde, bankaya yazılı bir şekilde bildirmelidir. Eğer bildirmezse, bedel kiracıya banka tarafından geri verilir.