Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

OĞuz Gençay

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisini ödeme zorunluluğu, hangi kağıtlar için, ne kadar ödeneceği 488 nolu Damga Vergisi Kanunu'yla düzenlenir. Her yıl miktarlar ve oranlar değişir. 

Damga Vergisi kanununun 2. maddesine göre Damga Vergisi bazı resmi kağıtların, hükmen yenilenmesinde, uzatılmasında, değiştirilmesi ve benzeri işlemler için devlete ödenilen vergidir. Aynı kanunun 3. maddesi, Damga Vergisi'nin kişiler tarafından ödeneceğini belirtmiştir. 

Bakanlar kurulu 14.madde doğrultusunda enflasyona göre hesaplanan yeniden değerleme oranının %50'sini geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkilendirilmiştir. Aynı zamanda vergi oranının hesaplanmasında, kanun tarafından belirlenen üst sınır dikkate alınır (2014 yılı itibariyle, 1.545.852,40 TL). Damga vergisi, belirli bir oran üzerinden (nispi) veya belli bir ücret (maktu) olarak ödenir. 

Oran olarak verilebilecek en kolay örnek maaşlardır. Brüt maaşınızın binde 7,59'unu damga vergisi olarak ödersiniz. Mesela 2.000 TL kazanıyorsanız 2000 x 0,00759 = 15,18 TL damga vergisi olarak ödersiniz. Maktu olarak ise yıllık gelir vergisi beyannamesi verdiyseniz 45,3 TL damga vergisi ödersiniz.

Damga Vergisi Oranları

 • Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler binde 9,48
 • Kira mukavelenameleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) binde 1,89
 • Kefalet, teminat ve rehin senetleri, binde 9,48
 • Tahkimnameler ve sulhnameler binde 9,48
 • Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil) 1,89

Ticari işlemlerle ilgili olarak kullanılan bazı kağıtlarda ise

 • Makbuz senedi 15,8 TL
 • Rehin senedi 9,3 TL
 • İyda senedi 1,7 TL
 • Taşıma senedi 0,6 TL
 • Bilançolar 35 TL
 • Gelir tabloları 16,9 TL
 • Ordinolar 0,6 TL
 • Resmi dailere tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin belgelerdeki makbuzlar binde 9,48
 • Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler binde 7,59.

Damga Vergisi'nin ödenmemesi durumunda çeşitli cezalar mevcuttur. Veriler 2015 yılına aittir.

Ödemesinin nasıl yapılabileceğine dair bilgileri Damga Vergisi Nasıl Ödenir? yazımızdan bulabilirsiniz.