Çocuğa Nasıl Ders Çalıştırılır?

Gökçen Çetin Çocuğa Nasıl Ders Çalıştırılır?

Bütün anne babaların isteği çocuğunun sınıfında en iyi ders yapan, öğretmenlerinin beğenisini toplayan, tüm arkadaşlarına örnek olan bir öğrenci olmasıdır. Ebeveynler çalışkan öğrencileri o kadar hayranlıkla izler ki o çocukların durumlarından etkilenerek kendi çocuklarının da tıpkı onlar gibi olmasını ya da onlar gibi çalışkan olmasını arzu ederler. Bunun için ise çoğu zaman bunu nasıl yaptıklarını düşünmektedirler. Peki, gerçekten de bir çocuğa nasıl ders çalıştırılır?

Bir çocuğun ders çalışması isteniyorsa öncelikle onu rahatsız eden boğan soruların tekrar tekrar sorulmasından kaçınılması gerekir. Çoğu çocuk sürekli sorulan;

“Dersler bitti mi?”, “Ödevlerini yaptın mı?”, “Dersini çalıştın mı?”

Gibi sorulardan rahatsızlık duyarlar. Fakat aile ısrarla baskıcı tutumunu sürdürür ve çocuğunun davranışlarından adeta yakınır hale gelmeye başlar. İşte bu durumda aile içerisinde iletişim problemi doğar. Burada kabahat elbette ki ailelerde olmaktadır. Bu soruları sürekli soran ailelerin çoğu çocuklarının dersleri, öğretmeni, notlandırma, sistem, sınıfı, arkadaşları hakkında gerçek bir bilgi sahibi değildir. Çoğu ebeveyn asgari ve azami notun ne olduğunu, notlandırmanın nasıl yapıldığını, ders konularının ne olduğunu ve de nasıl işlendiği hakkında küçücük bir bilgiye dahi sahip olmazken mükemmel sonuçlar beklemektedir. Bunları bilmemesinin yanında çocuğunun sahip olduğu yetenek ve kapasiteden bile haber sahibi olmayan ebeveynler için her zaman bir kıyas malzemesi vardır. Bu yüzden bir çocuğun derslerine çalışılması isteniyorsa öncelikle kıyaslamaların kaldırılması ve çocuğun kendine inanabilmesi için psikolojik olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuğun yaş grubu ile ilgili olarak tüm bedensel ve psikolojik nitelikleri ve de dersleri ile ilgili temel özellikleri bilmek gerekecektir. Böylece çocuk sahiplenildiği ve ilgilenildiğini doğru bir biçimde hissedecek, bu durumda onu doğal olarak rahatsız etmeyecektir. Rahatsız etmeyeceği gibi ailesine karşı da bir sorumluluk hissedecek ve “ailem beni önemsiyor” duygusu aşılanacaktır. Böylece çocuk kendiliğinden şevke gelebileceği gibi aile içi iletişim de doğru bir şekilde sağlanmış olacaktır.

Bunun yanı sıra çocuğun ders çalışması isteniyorsa ebeveyn tarafından beklentilerin dengeli ve gerçekçi olması gerekir. Çocuğun kapasitesinden çok daha yüksek beklentilerde bulunmak çocukta kaygı yaratacak hatta yenilgiyle birlikte özgüvenini dahi zedeleyecektir.

Çocuğun derslerde aktif olması sık sık ders çalışması normal zamanlarda sevdiği faaliyetlere yeteri kadar zaman ayırmasıyla da ilgilidir. Bir çocuğun sürekli salt ders çalışması elbette ki onu bunu yapmaktan uzaklaştıracak ve sıkacaktır. Bunun yerine spor, dans, resim, müzik gibi günün ya da haftanın belli zamanlarında kendine zaman ayırması ciddi sorumluluklarının daha verimli ve düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacaktır.