Brütten Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Baran Akçok
Brütten Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Bir çalışanın çalıştığı süre boyunca aylık olarak kazandığı paraya maaş denir. Çalışanın belli anlaşmalar ile bir kuruma ya da kuruluşa bağlı olması ile maaş ödemeleri gerçekleşir. Bu şekilde kazancını sağlayan kişilerin zaman zaman karşılarına net ve brüt maaş ayrımları çıkar. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında "brütten net maaş hesaplama" gelir.

Brüt Maaş Net Maaşa Nasıl Çevrilir?

Net Maaş: Çalışanın 1 aylık süre boyunca verdiği hizmet karşılığında eline geçen net ücrettir. 

Brüt Maaş: Net maaşın üzerine konulan vergileri, Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerini ve diğer giderleri kapsayan toplam tutardır.

Bu noktada çalışanlar, brütten nete maaş hesabı yaparken tüm kesintileri ve vergileri brüt maaştan düşerek hesap yapmalıdır.

  • Brüt maaştan Sosyal Güvenlik Kurumu kesintisi yapılır.
  • İşsizlik sigortası kesintisi de bu ücretten düşülür.
  • Damga vergisi brüt ücretten düşülür.
  • Kişinin kazancına göre %15 ile %35 arasında farklılık gösteren gelir vergisi kesintisi bu bedelden düşülür.
  • Düşülen tüm vergiler ve yapılan tüm kesintilerden sonra Asgari Geçim İndirimi bedeli maaşa eklenir ve net ücret ortaya çıkar.

Dördüncü maddede belirtilen "gelir vergisi" her sene Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen tabloya göre belirlenir. Kişilerin toplam gelir matrahlarına göre girdikleri vergi dilimleri vardır. Bu vergi dilimleri en düşük %15, en yüksek %35 olarak hesaplanır. Söz konusu vergi oranları ise kişinin kazancının artması ile yükselir. Damga vergisi her sene değişebilir. Bunu Maliye Bakanlığı duyurmaktadır.

Tüm kesintilerin ve vergi ödemelerinin üzerine ortaya çıkan ücret, son olarak Asgari Geçim İndirimi ile artırılır. Bu ekleme ile net maaş son halini alır. Asgari geçim indirimi de kişinin çocuk sayısı, evli olup olmaması, evli ise eşinin çalışıp çalışmaması gibi durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin bekar bir çalışan 90,11 TL "AGİ" alırken; evli, dört çocuklu ve eşi çalışmayan bir çalışan 153,19 TL alabilmektedir. (Veriler 2015 yılına aittir.)