Bordro Nasıl Düzenlenir?

Nilden Peker
Bordro Nasıl Düzenlenir?

Çalışan kişinin harcadığı emek karşılığında kazandığı ücretin ayrıntılı olarak gösterildiği bordro işveren tarafından verilen önemli bir belgedir. Bu evrakta devlet tarafından kesilen vergiler ve işveren tarafından çalışan kişiye sağlanan ücret, prim, tazminat, ikramiye, mesai, yıllık izinler gibi bilgiler yer alır. Bu evrak her çalışana ayrı ayrı düzenlenir.

Ücret, hesap, mahsup ve nakit bordrosu gibi birçok çeşidi vardır. Kullanım alanlarına göre bu bordro türleri ve içeriğinde bulundurulması gereken bilgiler farklılık gösterir. En çok kullanılan ve bilineni çalışanlara verilen ücret bordrosudur. 

Ücret bordrosu iş veren tarafından her ay düzenlenir. Bordroda çalışandan kesilen kesintiler ayrıntılı olarak gösterilmelidir. Bu kesintiler SSK primi işçi payı, işsizlik sigrotası işçi payı, gelir vergisi matrahı, gelir vergisi, damga vergisidir. Bu kesintilerin toplamı işçiye vaad edilen brüt ücretten çıkarılarak çalışan kişinin kazanacağı net ücret bulunur. Asgari geçim indirimi de kesintilerin ardından kalan ücrete eklenir. Kesintiler her yeni yılda revize edilerek yeniden bordro oluşturulur.

Bordro kıymetli evraklar arasındadır. Dava gibi delil istenen durumlarda kanıt niteliği taşır. Bordroda bulunması gereken bilgiler; iş yeri sigorta sicil numarası, sigortalı çalışanın adı, soyadı ve sicil numarası, ücretin alındığına dair sigortalı çalışanın imzası, bordronun ilgili olduğu ay ve ücret ödenen gün sayısı, çalışan kişinin günlük kazancı, ödenen ücret tutarı ve işverenin imzası.

E-bordro hakkında bilgileri E-Bordro Nedir? yazımızda bulabilirsiniz.