Biyoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Sema Doğan Biyoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Gelişen teknolojiyle birlikte bilim de ilerleme gösterir. Bilimin en yoğun şekilde ilerleme gösterdiği dallar ise biyoloji odaklı alanlardadır. Bu durumda günümüzde biyologlar; tıbbi ve teknolojik alanlarda adlarından sıkça söz ettirirler.

Biyoloji Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilir?

1 - Öğretmenlik: Biyoloji bölümü mezunları; Pedagojik Formasyon Sertifikası'na sahip oldukları takdirde hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde Biyoloji öğretmenliği yapabilme hakkına sahip olurlar. 

2 - Teknolojik Alanlardaki Görevler: Teknolojinin gelişmesi her ne kadar sayılarla, kodlamalarla ve karmaşık sanal sistemlerle mümkün olsa da bu gelişmeleri insanlığa sunmak için çok ince ayrıntılar düşünülür. Örneğin yeni bir motor sistemiyle piyasaya sürülmüş bir araç modeli; içerisindeki motoru koruyacak ve bu motordan olumsuz anlamda etkilenmeyecek bir hammaddeden yapılmalıdır. Demir ve çelik oranı, camların hammaddesindeki karışımların birbirine oranı, direksiyonda kullanılacak maddenin insan cildindeki etkileri gibi pek çok ayrıntıyı çözümleyerek en ideal hale getirmek biyologların işidir. Laboratuvar ortamında hijyen kuralları çerçevesinde teknolojik üretimlerin hammaddeleri biyologlar tarafından titizlikle incelenir.

Biyoloji mezunlarının güvenlik sistemlerindeki rolü de büyüktür. Gelişmiş teknolojiyle birlikte korunmak istenen alan artık şifreler, anahtarlar gibi aracı materyallerle değil; direkt olarak sahibi tarafından koruma altına alınır. Retina görüntüsü, parmak izi, avuç içi izi gibi direkt DNA yapısı kullanılarak yapılan güvenlik şifrelemelerinde biyologlara çok büyük iş düşer. Bu tür şifrelemeleri cihazların doğru okuyabilmesi için kaydedilen DNA'ların da kusursuz olması gerekir. Biyologlar kusursuz DNA tespiti konusunda bu işlemde görev alırlar.

3 - Sağlık: Biyoloji mezunlarının büyük çoğunluğunun iş imkanı bulduğu bir diğer sektör de sağlıktır. Sağlık sektöründe tıbbi araştırmalar, laboratuar analizleri gibi koişlemlerde biyologlar görev alırlar. Özellikle iç hastalıları için örnek parça alımı aşamalarında biyologların yaptığı işlemler fazlasıyla mevcuttur. 

4 - Adli İncelemeler: Biyologlar kriminal incelemer amacıyla güvenlik birimlerinde de görev alırlar. Özellikle adli konularda Emniyet birimleri sıkça biyologlardan faydalanır.  Bu nedenle Adli Tıp Kurumu gibi incelemelerin sık olduğu yerlerde biyoloji mezunlarının istihdamı mümkündür. 

5 - Bitki - Toprak Uyumunu Saptama: Botanik bahçelerin mutfak kısmında da biyologlara rastlayabiilrsiniz. Zira hangi bitkinin ne tür toprağa ekileceği; türlerin barındırdıkları karakteristik özelliklerin hangi kimyasal maddelerle uyumlu hangileriyle uyumsuz olabileceği gibi konularda karar verici görevleri üstlenirler. 
Seralarda Ziraat Mühendislerinin yanında biyologlara da yer vardır. Yetiştirilecek sebze ve meyvelerin DNA'larını inceleyip en uygun yetişme ortamına karar vermek amacıyla yardımcı olurlar.