Bina Nasıl Yıkılır ?

Mehmet Hanifi Bağdatlı
Bina Nasıl Yıkılır ?

Bina yıkımı inşaat faaliyetleri açısından en çok özen isteyen faaliyetlerden biridir. Bunun sebebi yanlış yapılan bir yıkımın can ve mal kaybına yol açabilecek olmasıdır. Bina yıkım işleri mutlaka bu konuda uzmanlaşmış yıkım müteahitleri tarafından yapılmalıdır. Özellikle patlamalı yıkım yapılacak alanda tıbbi müdahale ekibi ve yangın müdehale ekibi hazır bulunmalıdır.

Yıkım gerçekleştirilebilmesi için Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ya il özel idarelerinden yıkım ruhsatı alınması gerekir. Bu ruhsatı almak için bina sahibi; binada oturan kimsenin olmadığını, binanın doğalgaz, elektirik, telefon vb bağlantılarının kalmadığını belgelemek zorundadır. Yıkım faaliyetinin sigortalandığına dair poliçe de zorunludur.

Yıkılacak yapının sahibi binada bulunan tehlikeli maddeleri, daha önce binada hasar varsa binadaki hasarı, binanın ana projesi dışında bir ekleme çıkarma yapılmışsa bu değişikliği müteahhide bildirmelidir. Yapı sahibi bunlardan birini gizlerse oluşacak zarardan birinci dereceden sorumludur ve para cezasına çarptırılabilir.

Bina yıkımda kullanılan belli başlı teknikler vardır. Hangi tekniğin kullanılacağı binanın durumuna göre belirlenir. Bazen birden fazla teknik aynı binada uygulanabilir. Türkiye' de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı beş adet teknik vardır.

Bu teknikler:

1-Patlayıcı ile yıkma.

2-Uzun erişimli yıkım makinesi kullanarak yıkma.

3-Ekskavatör kullanarak yıkma.

4-Kat eksilterek yıkma.

5-.Çekme halatı kullanarak yıkma.

Patlayıcıyla yıkma tekniği en etkili tekniktir fakat Türkiye' de binalar genel olarak yanyana olduğu için bu teknik nadiren kullanılır. Türkiye' de en çok kullanılan teknik Uzun erişimli yıkım makinesi kullanarak ve Ekskavatör kullanarak yıkma tekniğidir.