Bebeklerin Gelişimi Nasıl Olur?

Özge Erdoğdu

Bebeklerin Gelişimi Nasıl Olur?

Büyüme ve gelişmeleri hızlı olan bebekler için ortalamanın biraz altında ya da üstündeki boy ve kilo değerleri normal kabul edilir. Bu sebeple belli bir standarta göre değerlendirmek doğru değildir. Boy ve kilo değerlerine bakılırken anne ve babanın fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Genetik, cinsiyet, beslenme, fiziksel aktivite, sağlık sorunları, çevre ve hormonlar çocuğun boy ve kilosunu etkiler.

Bebeklerin boy ve kilosu düzenli olarak doktor tarafından kontrol edilmelidir. Ortalama değerler göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Boy ve kilo değerleri her ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte her çocuğun da farklı bir büyüme potansiyeli vardır. Bu nedenle tek bir ölçüm değeri olamaz. Boy ve kilo oranları; ortalama büyüme değerlerine (persentil değerlerine) bakılarak değerlendirilir.

Boy Gelişimi

Zamanında doğan bir çocuğun boy uzunluğu ortalama 50 cm olur. Kız çocukları bu boy ortalamasının biraz daha altında kalabilir. Bebeklerin boy uzunlukları 6-12 aylıkken başlar ve genetik yapılarına göre olması gereken persentil değerlerine yaklaşırlar.

Kızlar ve erkekler farklı büyüme hızı ve tarzı nedeniyle farklı persentil değerleriyle değerlendirilir. Süt çocuğu 6. aya kadar ortalama 2,5-3 cm, ikinci 6 ayda ise ayda 1,5 cm kadar uzar. 1 yaşındaki bir çocuğun boyu ortalama 75 cm, 2 yaşındaki bir çocuğun boyu ise yaklaşık 80 cm civarındadır. 2-6 yaşları arasında ise büyüme daha yavaş olur.

Kilo Gelişimi

Vücut ağırlığı bebeğin gelişip gelişmediğini gösteren önemli bir veridir. Zamanında doğan bir bebeğin kilosu ortalama 3-3,5 kg ağırlığında olur. Doğumdan sonraki ilk günlerde bebek, su kaybı ve vücudundaki şişliklerin gitmesiyle doğum ağırlığının yaklaşık 200-300 gramını kaybeder. Bebek, doğumundan yaklaşık 10 gün sonra doğum ağırlığına ulaşır. Bundan sonra ağırlığı beslenmesiyle doğru orantılı olarak artar. Bu nedenle bebekler belli aralıklarla tartılır ve boyu ölçülür.

Bebeklerin gelişimi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Aylara Göre Bebek Gelişimi yazısını okuyabilirsiniz.