Arsa Nasıl Alınır?

Burak Sözer
Arsa Nasıl Alınır?

Özellikle son yıllarda arsa almak önemli bir yatırım hareketi haline gelmiştir. Arsanın doğru yerden alınması ve uygun bir fiyatla satılması, bu yatırımından kâr elde edilmesi anlamına gelmektedir.

Arsa almadan önce detaylı bir inceleme yapmak gerekmektedir. Kazanç sağlamak için alınan arsalar, bazı durumlarda alıcıların dikkatsizliklerinden dolayı pahalıya mâl olabilmektedir. Öncelikli olarak bir arsa almadan önce o arsanın imar terkinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. 

Arsa almak ve üzerine yatırım yaparak kazanç elde etmek isteyen kişilerin bilmesi gereken önemli noktalar vardır. 

Arsa yatırımları genel olarak en az 5 ila 10 sene arasındaki vadeler düşünülerek yapılmalıdır. Arsa alırken beklentilerin tam olarak belirlenmesi ve buna göre bir yatırım planı uygulanması gerekmektedir. Bir arsayı almak doğrudan yatırım yapmak anlamına gelmemektedir. Temel olarak arsa alınırken değerlendirme işlemlerinde şu noktalara dikkat edilmelidir;

  • Doğru yer tespitinin ardından arsanın satın alınması
  • Arsanın alınma zamanı için en doğru zamanın beklenmesi
  • Arsa alımından sonra satım için doğru zamanın beklenmesi

Arsa alımı için Tapu Müdürlüklerine belgelerin onaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte arsaların hisseli veya hissesiz bir şekilde satın alınacağı da belirtilmelidir. 

Gerekli prosedür işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra arsanın niteliklerini düşünmek gerekmektedir. Arsa alacak kişiler, mutlaka satın alacakları yeri görmelidir. Arsanın görülüp beğenilmesinin ardından, arsanın son tapu durumu, imar belgesi ve mülkün yeri gibi konuları belirten işlemler belgelerle yürütülmelidir. 

Arsa alacak kişiler, almak istedikleri bölgenin imar durumunu öğrenmelidir. Mülkün tapusu üzerinde '' arsa '' ibaresinin kesin olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

Arsa alma işlemlerinde ilerleyen zamanda herhangi bir aksiliğin çıkmaması için gösterilen arsa ile satılan tapunun aynı gayrimenkule ait olduğu dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Tapu senedi kadasto işlemlerinde kontrol edilmeli ve arsanın her türlü nicelik bilgileri öğrenilmelidir. 

Arsanın üzerinde irtifak ya da şerh gibi durumların olup olmadığı da arsa alımında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. Bu durum Tapu Müdürlükleri'nden öğrenilebilmektedir. Tapu üzerindeki irtifak ya da şerh işlemleri, kişisel mülkiyeti engellemektedir. Ayrıca çok hisseli parseller de arsa alımında tercih edilmemelidir.