Arsa Emsal Değeri Nasıl Hesaplanır?

agah taş Arsa Emsal Değeri Nasıl Hesaplanır?

İnşası yapılacak yapının imar durum belgesinde parsel bilgilerinin bulunduğu değer, Arsa emsal değeri yani KAKS olarak bilinir. İmar durum belgesi de, parsele yapılacak binanın detayları belirtilen belgedir. Yani arsaya konut mu, işyeri mi gibi soruların yanıtının verildiği durum belgesidir.

İmar durum planlarına göre yapıların inşa edileceği arsanın parsele yerleşiminde  KAKS ve TAKS olarak bilinen değerler kullanılır. TAKS binanın oturma alanını belirtilir yani yapının arsa üzerinde nekadarlık yer kaplayacağı hesaplanırken kullanılan değerdir. KAKS ise, yapının parsel üzerinde ki sınırlarının belirlenmesinde kullanılan değerlerdir. İmar durum belgesinde belirtilen arsa için bir KAKS değeri belirlenmiştir ve bu KAKS değeri parsele göre değişkenlik gösteren bir değerdir. Bu değerler ; 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0.

Yapıya başlamadan bu değer kullanılarak parselde arsamızın sınırlarını belirlememiz gerekir. Mesela 2000 metrekare lik bir arsamız var ve bu arsanın KAKS değeri imar durum belgesinde 2.07 olarak belirtilmiş. Yapmamız gereken ; 2000*2.07 = 4140 metrekare toplam inşaat alanı yapma hakkımız bulunmaktadır. Bu toplam inşaat alanı içerisine inşaatlarda çoğunlukla bulunan, çatı katı, otopark, asma kat, bodrum, otopark ,asansör boşluğu gibi yerler dahil edilmemektedir. Fakat yapının projelendirilme aşamasında çıkma mesafeleri olması durumunda bu çıkma mesafeleri de toplam inşaat alanına dahil edilir.