Anne Karnında Bebek Nasıl Beslenir?

Merve Arı
Anne Karnında Bebek Nasıl Beslenir?

İnsanlar doğumdan sonra nefes alarak, yemek yiyerek ve çeşitli şekillerde vücutlarındaki artık maddeleri dışarı atarak yaşamlarını devam ettirirler. Hamileliğin ilk aşamasında fetüs daha rahme henüz yerleşmediğinde besin ihtiyacını dış ortamdan difuzyonla sağlar. Oluşan yavru rahme implantasyon sağladığında yavaş yavaş damarlaşma gerçekleşir, plesanta ve göbek kordonu gibi yapılar oluşmaya başlar.

Bu yapılar doğumdan önce yaklaşık 9 aylık bir süreçte de anne karnında beslenme ve boşaltım işlevlerini yürütecek olan geçici organlardır. Plasenta ve göbek kordonu hem bebeği annesine bağlar hem de bebeğin yaşamını devam ettirecek olan besin öğelerini ona sağlarlar. 

Plasenta

Rahim içinde bebeği beslenmesinden sorumlu olan plesanta, 15-20 santim çapında oval bir diske benzeyen ve ağırlığı 500 gram kadar olan bir yapıdır. Bebeğin anne vücuduna bağlanmasını sağlar. Hamileliğin başlangıcından itibaren oluşmaya başlayan plasenta, hamileliğin yaklaşık 18. haftasına kadar büyümeye devam eder.

Plasenta bebeğin büyümesine devam etmesi için anneden gelen besin ve oksijenin göbek kordonuna ve oradan da bebeğin kanına geçmesini sağlar. Bu alışverişi anne ve bebeğin kanı birbirine karışmadan gerçekleştirir. Annenin kanının aktığı damar yapısı bebeğin kanının aktığı damar yapısı arasında birçok tabakalar mevcuttur ve bu tabakalar yardımıyla bu değiş tokuş gerçekleştirilir.

Anneden gelen besin ve oksijen bebeğe geçerken, bebekten gelen artık maddeler de bu damarlar sistemi sayesinde annenin vücuduna geçer. Plasenta aynı zamanda annede bulunan bağışıklık sistemini güçlendiren bazı yapıların bebeğe geçmesini sağlar ve yapılar doğumdan sonra bebeğin korunmasında yardımcıdır.

Göbek Kordonu

Bebeği ve plasentayı birbirine bağlayan yapıdır. Bebeğin karnının ortasında gelişmeye başlar ve ortalama uzunluğu 50-60 santimetre arasındadır. Bu uzunluktan daha uzun veya kısa da olabilir. Plasenta yardımıyla anneden aldığı besin maddelerini bebeğe taşırken, bebekten aldığı artık maddeleri de anneye taşır.

Üç adet damar içerir. Bu damarlardan bir tanesi kalın bir toplar damar, diğer ikisi de toplar damara göre daha ince olan atardamarlardır.  Atar damarlar toplar damarın üzerine sarılmış vaziyettedirler. Toplar damar anneden gelen kanı bebeğe, atar damarlar ise bebekteki kanın anneye ulaştırılmasını sağlar.