Anka Nasıl Bir Kuştur?

nil narlı
Anka Nasıl Bir Kuştur?

Efsanevi kuşlardan Anka Pers mitolojisi kaynaklıdır. Diğer doğu efsanelerinde de sıkça bulunur. İranlıların 'Simurg' adını verdikleri bu kuş Arap efsanelerinde 'Anka', eski Yunan mitolojisinde 'Phoenix', Türk mitolojisinde 'Tuğrul kuşu', Çin'de ise 'Tanneau' ismiyle anılır. 

Efsanelerde Kafdağı’nın ardında, bilgi ağacının tepesinde yaşar. Sandal ve öd ağacından yapılmış yuvası köşke benzetilir. Başı, yassı burunlu yırtıcı bir hayvan başı gibidir. Büyük boyutlarda olan Anka kuşu çok parlaktır ve ateş renginde tüyleri vardır. Uçtuğu zaman hava kararır ve çıkan sesler sel veya gök gürültüsüne benzetilir. İnsan gibi konuşması ve düşünmesi, bilgili ve hünerli olması seçici özelliklerindendir. Tüyleri ile yaraları iyileştirir. Efsanelerde merhametli oluşuyla dikkat çeken iyi kalpli Anka Kuşu'nun bir de canavar tabiatlı yanı vardır. 

Anka kanaati temsil eder. Çünkü kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yaşayabilir. “Ankameşreb” veya “ankatabiat" kelimelerinin kanaat sahibi anlamı taşıması bu nedenledir. Kimseden bir şey beklemeyen Anka herkese yardımcı olan bir tablo çizer. 

Efsanelerde ölümünün yaklaştığını anladığı zaman kendisine kuru dallardan bir yuva hazırladığı geçer. Kuru dalları seçmesinin nedeni güneş ışığıyla yanabilmeleridir. Yuvasında yanarak ölür ve küllerinden yavru Anka olarak yeniden doğar. Bu kuşun en çok bilinen özelliği kendi ateşiyle yeniden doğabilmesidir. Bu nedenle 'yeniden doğuş'un ve 'hayat'ın simgesi olmuştur. Hristiyanlık gibi birçok dinde yeniden doğuşu simgeler.

Anka Kuşu İran mitolojisinde Simurg'un 1700 yıl kendisini alevlerle kaplayana kadar yaşadığından veya ölümsüz olduğundan bahsedilir. Simurg uçtuğunda bilgi ağacının yapraklarının titrediği ve her bitkinin tohumunun dünyanın her yanına dağıldığından bahsedilir. Gelmiş geçmiş her bitki çeşidinin kök almasını sağlayarak insanoğlunun tüm hastalıklarını tedavi ettiği yer almıştır. Fars edebiyatında ise yılanlarla düşmanlığı ve sulak bir alanda yaşadığı konu edilirken köpek başına, aslan pençelerine ve tavus kuşu tüylerine sahip olduğu belirtilmiştir.

Doğu efsanelerinde Anka kuşu önemli sembolleri temsil etmiştir. Farklı mitolojilerle farklı efsaneler ortaya çıkarmış olsa da Anka kuşu gerçek dışı bir kuş olarak bilinir. Efsaneleriyle reenkarnasyonu, ölümsüzlüğü, kanaati, bilgeliği temsil eder.