Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Nihat Erdoğan

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi eşlerden mülk üzerinde resmiyette bir hakkı olmayan kişinin haklarının korunması için yapılan bir işlemdir. Burada temel gereklilik eşlerin evli olması ve şerh koyulacak evin ailenin sürekli ikamet ettiği ve yaşamını idame ettirdiği yer olmasıdır.

Aile konutu şerhinin konulması için mülkün sahibi olunması şartı yoktur. Kiralanan bir mülk için de aile şerhi konulabilir ancak bu şerhin konulması durumunda şerhi koyduran eş, kira sözleşmesinde adı geçen diğer eş gibi sözleşmenin maddelerinden sorumlu olacaktır.

Aile Şerhi Nasıl Konulur?

Aile şerhi işlemleri tapu müdürlüklerince yapılmaktadır. Şerhi koyduracak olan eş, konutta ailenin yaşadığını belirten mahalle muhtarından onaylı bir yazı ve evlilik cüzdanı ile bağlı olduğu il veya ilçe tapu müdürlüğüne başvurması ile birlikte şerh koyulacaktır.

Şerhin koyulması ardından gerekli işlemler yapılarak taraflara durum yazılı olarak bildirilir. O dakikadan itibaren eşlerden hiçbiri kendi başına konut hakkında bulunamaz. Her iki eşinde konut hakkında verilecek kararlarda mutabık olması şartı aranır.

Aile Şerhinin Sağladıkları

Aile şerhinin konulması konut üzerinde resmi bir evrak ile hakkı sabit olmayan eşin haklarını korur. Bu şerhin konulması ardından mülk hakkında resmi evraklarda adı geçen eş, şerhi koyduran eşin rızası olmadan bir işlem yapamaz.

Örneğin; kadının yaşadıkları ev için bu şerhi koydurması ardından erkek her ne kadar tapu üzerinde kendi adının geçmesine rağmen kadının rızasının yazılı olarak tapu müdürlüğüne bildirilmemesi halinde evi satamaz. Aynı şekilde kiralanan bir mülk için de durum aynıdır.

Aile Konutu Şerhi İçin Evli Olmak Şart mıdır?

Bir konuta aile konutu şerhi koydurmak için evli olmak şarttır. Ailenin var olabilmesi için resmi bir belge aranmaktadır. Birlikte yaşayan insanlardan herhangi birinin konut üzerine aile şerhi koydurma hakkı yoktur. Mülk hakkındaki tasarruf hakkı, tapu sicilinde adı geçen kişiye aittir.

Aile Konutu Şerhi Konulacak Mülkün Belirlenmesi

Aile şerhi konulacak mülkte ailenin yaşama şartı vardır. Bu yılın büyük bir çoğunluğunun o evde geçirilmesi demektir. Yani yazlık veya kışlık olarak kullanılan evler için veya diğer bazı özel mülkiyetler için aile şerhi koydurulamaz.

Ayrıca ayrı yaşayan eşlerden çocukları ile birlikte yaşayan eş konuta aile şerhi koydurabilir. Diğer eşin yaşadığı ev için bu şerh konulamaz. Ancak aile şerhinin konulması için çocuk şartı yoktur. Ailede çocuk olmaması durumunda yukarıdaki kural uygulanır.

Kiralanan Mülke Aile Şerhi Koyulması

Öte yandan kiralanan bir konut için de aile konutu şerhi konulabilir. Bu şerhin konulması için mülkiyete sahip olma şartı aranmaz. Eşlerden sözleşmede adı geçmeyen kişi, aile konutu şerhi koydurması ardından mülk sahibine durumu yazılı olarak ibraz eder. Bu dakikadan itibaren kira sözleşmesinde adı geçen eş, sözleşmeyi tek başına feshedemez ve diğer eşin onayını almak zorundadır. Kiralanan mülke aile konutu şerhi koyulması halinde şerhi koyduran kişi diğer eş gibi sözleşmeden mesuldür. Mülk sahibi şerhi koyduran eşten de haklarını talep etme hakkına sahiptir.