Açık Öğretim Kaydı Nasıl Dondurulur?

Emre Bicer Açık Öğretim Kaydı Nasıl Dondurulur?

Açık öğretim birçok insanın eğitim aldığı bir sistemdir. Açık öğretimde okurken derslere gitmek gibi durumlar yoktur. Dersleri uzaktan takip edebilmek mümkündür. Açık öğretimde okuyan insanlar merak ettikleri konular arasında kayıt dondurma işlemleri gelmektedir. Nasıl ki örgün eğitim alan kişilerin kayıt dondurma hakları varsa açık öğretimde okuyan insanların da kayıtlarını dondurmaları mümkündür. Açık öğretimde okuyan insanların kayıtlarını dondurmak için devlet tarafından belirlenen prosedürleri uygulamaları gerekmektedir. Kaydı dondurmak için gerekli olan nedeni fakülte yönetim kuruluna kabul ettirmeleri gerekmektedir.

Açık öğretimde okurken kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılmalıdır?

Kayıt dondurma sürecine başlamadan önce kişinin öğrenimine ara vermesi için haklı ve geçerli olabilecek bir nedeni olması gerekmektedir. Kayıt dondurma işlemleri kısaca bu nedeni ilgili kurulara bildirilmesi ile başlar ve kurulda incelendikten sonra onaylanması ya da onaylanmaması ile sonuçlanır.

Açık öğretimde kayıt dondurma işlemi nasıl izlenir?

  • Kaydını dondurup öğrenimine ara vermek isteyen kişi bunun için bir dilekçe yazmalıdır. Dilekçe içerisinde öğrenimine neden ara vermek istediğini belirtip, bulunduğu fakültenin yönetim kuruluna iletmesi ile üzerine düşen görevi yapmış olur. Bundan sonra yönetim kurulunun takdirine kalmıştır.
  • İlgili dilekçe fakültenin yönetim kuruluna geldikten sonra burada incelenmesine başlanır. Burada dikkat edilen bildirilen ara verme nedeninin haklı ve geçerli nedenlere uygun olup olmadığıdır. Bunun değerlendirilmesi de Anadolu Üniversitesi Senatosu kararlarına göre yapılmaktadır.
  • Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra fakültenin yönetim kurulu olumlu ya da olumsuz olarak karara varır.
  • Sonuç olumsuz ise süreç başarısız olarak gerçekleşir, kişinin kaydı dondurmak için tekrardan başvuru yapması gerekir. Eğer süreç olumlu olarak sonuçlanırsa kayıt dondurma bölümüne gerekli bilgiler verilerek kaydın dondurulması sağlanır.
  • Kaydın dondurulmasına karar verildikten sonra eğer kaydı dondurulan kişinin bilgileri Kredi Yurtlar Kurumu'na gönderilir. Eğer kaydı dondurulan kişi Kredi Yurtlar Kurumu'ndan herhangi bir şekidle burs ya da kredi alıyorsa kaydın dondurulduğu sürelerde bu ödeme yapılmaz.